เขื่อนนเรศวร (Mesh)
N.5A แม่น้ำน่านที่ อ.เมือง พิษณุโลก (ADSL)
 
P.17 ปากแม่น้ำปิง (Mesh)
N.67 ปากแม่น้ำน่าน (Mesh)