เขื่อนเจ้าพระยา 1 (Mesh)
เขื่อนเจ้าพระยา 2 (Mesh)
 
ปากแม่น้ำลพบุรี (Mesh)
ปากคลองบางแก้ว-อ่างทอง (Mesh)